Bio

HAVE YOU BEEN A PLACE

Salla Laurinolli is a contemporary naturalism oriented painter, whose works originate from a strong sense of significance and harmony. Her starting point for a painting is realistic observation of an actual place, seeing the place as it is. Seeing leads to think there is a clue of some certain purpose to create a painting of a place. At first sight question is about something that seems like a rather modest, realistic painting.

Further on, the landscapes and places in perfect form, there is a disturbing feeling of something missing completely. Something is lacking to make sense to the scenery, even despite the delicate method of painting. With out the presence of humans, the openness and the feeling of emptiness makes wonder, how these variations from the observations create a space to consider alternative realities – like a trip to the ageless places in life – that have always been and always will. Seeing the place is not enough.

Nature, in it ́s so very quiet ways, hides it ́s purpose as the place for being. Traces of light and empty human surroundings distract from noticing the obvious. You are being alone. Earth is a miraculous creation and of unknown origin. Earthly colors act in discrete relation to the form and function. In this context that is something that makes one feel humble, time after time concretely reminding to work also with subtle thoughts. It is so easy to get distracted by the flashing and blinking of the world.

– Ville Laaksonen, 2015

//

MAALAUKSIA MITTAUSPISTEILTÄ 2018

Taiteellisen työskentelyni lähtökohdat ovat viime vuosina liittyneet Struven kolmiomittausketjun (1816-1855) pohjoisille mittauspisteille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.Tähtitieteilijä Friedrich Georg Wilhelm von Struven mukaan nimetyn ketjun mittaustöitä rahoitti Venäjän keisarikunta. Ketjun tieteellisenä tavoitteena oli määrittää Maan koko ja muoto entistä tarkemmin.

Syventymiseni aiheeseen liittyy yleiseen kiinnostukseeni historiaa, karttoja ja kulkemista kohtaan. Struven ketju oli aikansa suurhanke, jolla oli tieteellisten tavoitteiden lisäksi rahoittajalleen myös sotilaallista ja geopoliittista merkitystä. Tieteellä on tapana laittaa luontoa järjestykseen mittaamalla ja vertaamalla. Järjestys auttaa hahmottamaan maailmaa ja jäsentämään todellisuutta, mutta mitattu tieto on aina myös vallankäytön väline.

Työskentelyni kietoutuu romanttiseen maisemamaalarin katseeseen ja paikan kokemiseen. Pohdin myös aikaa käsitteenä ja kerrostumina sekä kaikenlaisen mittaamisen suhdetta käsitykseemme maailmassa olemisesta ja merkityksellisestä elämästä.

”Mittaa se, mikä on mitattavissa. Tee mitattavaksi se, mitä ei voi mitata.”
– Galileo Galilei (1564-1642)